...

வீரவேங்கை நவம்

நவரட்ணராஜா

கிளிவெட்டி, மூதூர், திருமலை

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நவம்
இயற்பெயர்: நவரட்ணராஜா
பால்: ஆண்
முகவரி: கிளிவெட்டி, மூதூர், திருமலை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 01/01/1983
நிகழ்வு: சிறிலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு குருநகர் முகாமில் வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙