...

வீரவேங்கை இராசகிளி

கிருஷ்ணபிள்ளை நாகராசா

கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: இராசகிளி
இயற்பெயர்: கிருஷ்ணபிள்ளை நாகராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 19/07/1953
வீரச்சாவு: 25/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙