...

வீரவேங்கை சிவபாதம் மாஸ்ரர்

நவரத்தினம் சிவபாதம்

பத்தைமேனி, அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிவபாதம் மாஸ்ரர்
இயற்பெயர்: நவரத்தினம் சிவபாதம்
பால்: ஆண்
முகவரி: பத்தைமேனி, அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 25/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களினால் படுகொலை
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙