...

வீரப்பிறப்பு

19-06-1961

வீரச்சாவு

27-11-1982

லெப்டினன்ட் சங்கர் (சுரேஸ்)

செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன் 

கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சங்கர் (சுரேஸ்)
இயற்பெயர்: செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன்
பால்: ஆண்
முகவரி: கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19/06/1961
வீரச்சாவு: 27/11/1982
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையில் விழுப்புண்ணடைந்து தமிழகத்தில் பண்டுவம்(சிகிச்சை) பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙