...

வீரப்பிறப்பு

02-02-1961

வீரச்சாவு

15-05-1989

லெப்.கேணல் நவம் (டடி)

செல்லப்பெருமாள் அருமைராசா 

கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு.

நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: நவம் (டடி)
இயற்பெயர்: செல்லப்பெருமாள் அருமைராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 02/02/1961
வீரச்சாவு: 15/05/1989
நிகழ்வு: இந்தியப்படையினரின் நெடுங்கேணிப் பாடசாலை முகாம் தாக்குதலில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவத்திற்காக சென்றபோது தமிழகத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: அளம்பில்
மேலதிக விபரம்: அளம்பில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙