...

வீரப்பிறப்பு

28-07-1955

வீரச்சாவு

26-07-1983

வீரவேங்கை சிவானந்தராசா

சித்திரவேல் சிவானந்தராசா 

மூதூர், திருகோணமலை

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிவானந்தராசா
இயற்பெயர்: சித்திரவேல் சிவானந்தராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 28/07/1955
வீரச்சாவு: 26/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலின் பின் பண்டுவம் பெற்றுவரும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙