...

வீரப்பிறப்பு

28-10-1956

வீரச்சாவு

25-07-1983

வீரவேங்கை செனட்டர் (நடேசதாசன்)

வைத்தியலிங்கம் நடேசதாசன் 

வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: செனட்டர் (நடேசதாசன்)
இயற்பெயர்: வைத்தியலிங்கம் நடேசதாசன்
பால்: ஆண்
முகவரி: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 28/10/1956
வீரச்சாவு: 25/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களினால் படுகொலை
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙