...

வீரப்பிறப்பு

28-07-1946

வீரச்சாவு

27-07-1983

வீரவேங்கை சிறீகுமார்

முத்துக்குமாரு சிவகுமார் 

உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிறீகுமார்
இயற்பெயர்: முத்துக்குமாரு சிவகுமார்
பால்: ஆண்
முகவரி: உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 28/07/1946
வீரச்சாவு: 27/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் இரண்டாவதாக சிங்களக் காடையர்கள் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் படுகொலை
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙