...

வீரப்பிறப்பு

09-04-1967

வீரச்சாவு

17-06-1990

கப்டன் குட்டி

இராசலிங்கம் சிவானந்தம் 

மேன்காமம், திருகோணமலை.

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: குட்டி
இயற்பெயர்: இராசலிங்கம் சிவானந்தம்
பால்: ஆண்
முகவரி: மேன்காமம், திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 09/04/1967
வீரச்சாவு: 17/06/1990
நிகழ்வு: திருகோணமலை திருமலை கட்டைபறிச்சான் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙