...

வீரப்பிறப்பு

00-00-0000

வீரச்சாவு

17-06-1990

வீரவேங்கை நியாஸ்

 

மூதூர், திருகோணமலை

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நியாஸ்
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
முகவரி: மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 17/06/1990
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மட்டக்களப்பில் சிறிலங்கா வான்படையின் உலங்குவானூர்தி மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙