...

வீரப்பிறப்பு

11-09-1973

வீரச்சாவு

17-06-1990

வீரவேங்கை மாக்கிரட்

கறுப்பையா கிருஸ்ணகுமார் 

கணுக்கேணி மேற்கு, முள்ளியவளை, முல்லைத்தீவு.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மாக்கிரட்
இயற்பெயர்: கறுப்பையா கிருஸ்ணகுமார்
பால்: ஆண்
முகவரி: கணுக்கேணி மேற்கு, முள்ளியவளை, முல்லைத்தீவு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 11/09/1973
வீரச்சாவு: 17/06/1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙