...

வீரப்பிறப்பு

10-10-1971

வீரச்சாவு

10-07-1990

வீரவேங்கை மருது

இராஜேந்திரம் சாந்தகுமார் 

7ம் வட்டாரம், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லை.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மருது
இயற்பெயர்: இராஜேந்திரம் சாந்தகுமார்
பால்: ஆண்
முகவரி: 7ம் வட்டாரம், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லை.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 10/10/1971
வீரச்சாவு: 10/07/1990
நிகழ்வு: மணலாறுகொக்காவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙