...

வீரப்பிறப்பு

10-09-1971

வீரச்சாவு

10-07-1990

மேஜர் காந்தரூபன்

யோகராசா கோணேஸ்வரன் 

வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.

நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: காந்தரூபன்
இயற்பெயர்: யோகராசா கோணேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10/09/1971
வீரச்சாவு: 10/07/1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙