...

வீரப்பிறப்பு

05-12-1969

வீரச்சாவு

10-07-1990

கப்டன் கொலின்ஸ்

பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர் 

நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கொலின்ஸ்
இயற்பெயர்: பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்
பால்: ஆண்
முகவரி: நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 05/12/1969
வீரச்சாவு: 10/07/1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙