...

வீரப்பிறப்பு

11-12-1960

வீரச்சாவு

15-07-1983

லெப்டினன்ட் சீலன் (ஆசீர்)

ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி 

புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சீலன் (ஆசீர்)
இயற்பெயர்: ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
பால்: ஆண்
முகவரி: புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 11/12/1960
வீரச்சாவு: 15/07/1983
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போதான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: <p>கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.</p>
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙