...

வீரப்பிறப்பு

29-03-1945

வீரச்சாவு

15-05-1986

வீரவேங்கை சிங்கோ மாஸ்ரர்

கந்தையா பகத்சிங் 

வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிங்கோ மாஸ்ரர்
இயற்பெயர்: கந்தையா பகத்சிங்
பால்: ஆண்
முகவரி: வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 29/03/1945
வீரச்சாவு: 15/05/1986
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மட்டக்களப்பில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையால் கைதாகி முறக்கொட்டாஞ்சேனை முகாமில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சித்திரவதையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙