...

வீரப்பிறப்பு

25-02-1974

வீரச்சாவு

03-04-1991

வீரவேங்கை துரோணர்

இலட்சுமணன் விநாயகமூர்த்தி 

இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: துரோணர்
இயற்பெயர்: இலட்சுமணன் விநாயகமூர்த்தி
பால்: ஆண்
முகவரி: இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 25/02/1974
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: வவுனியா பம்பைமடுவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙