...

வீரப்பிறப்பு

04-10-1973

வீரச்சாவு

03-04-1991

2ம் லெப்டினன்ட் வசிட்டன்

மாணிக்கரஞ்சன் நாகராசா 

நானாட்டான், மன்னார்

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வசிட்டன்
இயற்பெயர்: மாணிக்கரஞ்சன் நாகராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: நானாட்டான், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 04/10/1973
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: மன்னார் நானாட்டான் பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙