...

வீரப்பிறப்பு

01-01-1975

வீரச்சாவு

03-04-1991

2ம் லெப்டினன்ட் சந்தாம்பிள்ளை

திருச்செல்வன் சகாயநாதன் 

வாழ்க்கைப்பற்றாங்கண்டல், நானாட்டான், முருங்கன், மன்னார்

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சந்தாம்பிள்ளை
இயற்பெயர்: திருச்செல்வன் சகாயநாதன்
பால்: ஆண்
முகவரி: வாழ்க்கைப்பற்றாங்கண்டல், நானாட்டான், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 01/01/1975
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: மன்னார் நானாட்டான் பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் 1ம் தொகுதி - வரிசை 6-23ல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙