...

வீரப்பிறப்பு

20-03-1975

வீரச்சாவு

03-04-1991

வீரவேங்கை மகாலிங்கம்

இராமையா புண்ணியமூர்த்தி 

செட்டியார்கட்டையம்பன், முருங்கன், மன்னார்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மகாலிங்கம்
இயற்பெயர்: இராமையா புண்ணியமூர்த்தி
பால்: ஆண்
முகவரி: செட்டியார்கட்டையம்பன், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 20/03/1975
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: மன்னார் நானாட்டான் பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் 1ம் தொகுதி - வரிசை 6-22ல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙