...

வீரப்பிறப்பு

00-00-0000

வீரச்சாவு

03-04-1991

வீரவேங்கை புவிராஜ்

யோர்ஜ் ஜோன்சன் 

பெரியகட்டு, செட்டியார்குளம், வவுனியா

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புவிராஜ்
இயற்பெயர்: யோர்ஜ் ஜோன்சன்
பால்: ஆண்
முகவரி: பெரியகட்டு, செட்டியார்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: மன்னார் நானாட்டான் பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் (ஈச்சங்குளம் நினைவுக்கல்) தொகுதி 2-75ல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙