...

வீரப்பிறப்பு

07-09-1972

வீரச்சாவு

03-04-1991

வீரவேங்கை கண்ணன்

அரியரட்ணம் யூட்மேரிஜோர்ஜ் 

கரம்பன் தெற்கு, ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கண்ணன்
இயற்பெயர்: அரியரட்ணம் யூட்மேரிஜோர்ஜ்
பால்: ஆண்
முகவரி: கரம்பன் தெற்கு, ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 07/09/1972
வீரச்சாவு: 03/04/1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் காரைநகரில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: சாட்டி
மேலதிக விபரம்: சாட்டி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் வரிசை 5-37ல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙