...

வீரப்பிறப்பு

06-02-1973

வீரச்சாவு

17-06-1991

வீரவேங்கை திரணா

ஜெயராணி (ஜெயா) பாலசுப்பிரமணியம் 

அருள்வளவு, அல்வாய் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: திரணா
இயற்பெயர்: ஜெயராணி (ஜெயா) பாலசுப்பிரமணியம்
பால்: பெண்
முகவரி: அருள்வளவு, அல்வாய் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 06/02/1973
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா குருக்களுரில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙