...

வீரப்பிறப்பு

17-10-1975

வீரச்சாவு

17-06-1991

வீரவேங்கை கீதா

தர்சினி திருச்செல்வம் 

அம்பனை, தெல்லிப்பளை, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கீதா
இயற்பெயர்: தர்சினி திருச்செல்வம்
பால்: பெண்
முகவரி: அம்பனை, தெல்லிப்பளை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17/10/1975
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா குருக்களுரில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙