...

வீரப்பிறப்பு

00-00-0000

வீரச்சாவு

17-06-1991

வீரவேங்கை ஜெகன்

காந்திராஜா 

திருப்பழுகாமம், மட்டக்களப்பு

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜெகன்
இயற்பெயர்: காந்திராஜா
பால்: ஆண்
முகவரி: திருப்பழுகாமம், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா குருக்களுரில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙