...

வீரப்பிறப்பு

14-12-1968

வீரச்சாவு

17-06-1991

வீரவேங்கை பிறேமினி (பிரேமிளா)

மேரிலீற்ரின்சர்மிலா அந்தோனிப்பிள்ளை 

பெரியதம்பனை, வவுனியா

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பிறேமினி (பிரேமிளா)
இயற்பெயர்: மேரிலீற்ரின்சர்மிலா அந்தோனிப்பிள்ளை
பால்: ஆண்
முகவரி: பெரியதம்பனை, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 14/12/1968
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா குருக்களுரில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙