...

வீரப்பிறப்பு

06-11-1973

வீரச்சாவு

17-06-1991

2ம் லெப்டினன்ட் குணாளன்

சுந்தரம் ரவிச்சந்திரன் 

மடுக்குளம், வவுனியா

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குணாளன்
இயற்பெயர்: சுந்தரம் ரவிச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: மடுக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 06/11/1973
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா செட்டிப்புலவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙