...

வீரப்பிறப்பு

01-01-1972

வீரச்சாவு

17-06-1991

வீரவேங்கை வேந்தினி

நேசமலர் கணபதிப்பிள்ளை 

பன்குடாவெளி, மட்டக்களப்பு

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வேந்தினி
இயற்பெயர்: நேசமலர் கணபதிப்பிள்ளை
பால்: பெண்
முகவரி: பன்குடாவெளி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01/01/1972
வீரச்சாவு: 17/06/1991
நிகழ்வு: வவுனியா செட்டிப்புலவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙