...

வீரப்பிறப்பு

25-12-1966

வீரச்சாவு

10-07-1991

கப்டன் மதிவண்ணன்

சாமுவேல் புஸ்பராஜ் 

கிறீஸ்தவகுளம், செட்டிகுளம், வவுனியா

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மதிவண்ணன்
இயற்பெயர்: சாமுவேல் புஸ்பராஜ்
பால்: ஆண்
முகவரி: கிறீஸ்தவகுளம், செட்டிகுளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 25/12/1966
வீரச்சாவு: 10/07/1991
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு மீதான ஆகாய-கடல்-வெளி நடவடிக்கையில் சுற்றுலா தங்கக படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙