...

வீரப்பிறப்பு

07-08-1972

வீரச்சாவு

10-07-1991

லெப்டினன்ட் காந்தன் (கண்ணன்)

சிவசுப்பிரமணியம் சிவகணேசன் 

நெளுக்களம், வவுனியா

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: காந்தன் (கண்ணன்)
இயற்பெயர்: சிவசுப்பிரமணியம் சிவகணேசன்
பால்: ஆண்
முகவரி: நெளுக்களம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 07/08/1972
வீரச்சாவு: 10/07/1991
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு மீதான ஆகாய-கடல்-வெளி நடவடிக்கையில் சுற்றுலா தங்கக படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙