...

வீரப்பிறப்பு

23-07-1967

வீரச்சாவு

10-07-1991

கப்டன் பரன்

சிங்காரம் அன்பழகன் 

வன்னிவளாங்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பரன்
இயற்பெயர்: சிங்காரம் அன்பழகன்
பால்: ஆண்
முகவரி: வன்னிவளாங்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 23/07/1967
வீரச்சாவு: 10/07/1991
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு மீதான ஆகாய-கடல்-வெளி நடவடிக்கையில் சுற்றுலா தங்கக படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙