...

வீரப்பிறப்பு

02-01-1973

வீரச்சாவு

10-07-1991

லெப்டினன்ட் நிலாம்ஸ்

கனகரத்தினம் லதீஸ்வரன் 

சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நிலாம்ஸ்
இயற்பெயர்: கனகரத்தினம் லதீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02/01/1973
வீரச்சாவு: 10/07/1991
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு மீதான ஆகாய-கடல்-வெளி நடவடிக்கையில் சுற்றுலா தங்கக படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙