...

வீரப்பிறப்பு

15-06-1953

வீரச்சாவு

23-07-1983

லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி அம்மான்

சதாசிவம் செல்வநாயகம் 

திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: செல்லக்கிளி அம்மான்
இயற்பெயர்: சதாசிவம் செல்வநாயகம்
பால்: ஆண்
முகவரி: திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15/06/1953
வீரச்சாவு: 23/07/1983
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மீதான கரந்தடி கண்ணிவெடி தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙