...

வீரப்பிறப்பு

21-03-1966

வீரச்சாவு

15-05-1992

மேஜர் குலதீபன்

நாகலிங்கம் சச்சிதானந்தம் 

களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு

நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: குலதீபன்
இயற்பெயர்: நாகலிங்கம் சச்சிதானந்தம்
பால்: ஆண்
முகவரி: களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 21/03/1966
வீரச்சாவு: 15/05/1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு குடாவெட்டையில் எதிர்ப்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙