...

வீரப்பிறப்பு

10-05-1970

வீரச்சாவு

15-05-1992

வீரவேங்கை தயாநிதி

சின்னத்தம்பி கலாநிதி 

அம்பிலாந்துறை, மட்டக்களப்பு

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தயாநிதி
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி கலாநிதி
பால்: பெண்
முகவரி: அம்பிலாந்துறை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10/05/1970
வீரச்சாவு: 15/05/1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு குடாவெட்டையில் எதிர்ப்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙