...

வீரப்பிறப்பு

18-08-1966

வீரச்சாவு

15-05-1992

2ம் லெப்டினன்ட் நிலான்

வைத்திலிங்கம் ஜெயகாந்தன் 

கொம்மாந்துறை, மட்டக்களப்பு

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நிலான்
இயற்பெயர்: வைத்திலிங்கம் ஜெயகாந்தன்
பால்: ஆண்
முகவரி: கொம்மாந்துறை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 18/08/1966
வீரச்சாவு: 15/05/1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வலதுகரைகுளப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙