...

வீரப்பிறப்பு

07-06-1970

வீரச்சாவு

15-05-1992

வீரவேங்கை தங்கநேசன் (ஆனந்)

சிதம்பரப்பிள்ளை சுந்தரலிங்கம் 

வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தங்கநேசன் (ஆனந்)
இயற்பெயர்: சிதம்பரப்பிள்ளை சுந்தரலிங்கம்
பால்: ஆண்
முகவரி: வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 07/06/1970
வீரச்சாவு: 15/05/1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வலதுகரைகுளப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙