...

வீரப்பிறப்பு

03-08-1939

வீரச்சாவு

25-07-1983

வீரவேங்கை புத்தூர் மாமா

தாமு கந்தையா 

புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புத்தூர் மாமா
இயற்பெயர்: தாமு கந்தையா
பால்: ஆண்
முகவரி: புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03/08/1939
வீரச்சாவு: 25/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙