...

வீரப்பிறப்பு

05-10-1966

வீரச்சாவு

15-05-1987

வீரவேங்கை டெனி

விஜயபாலா ரவிச்சந்திரன் 

தியாவெட்டவான், ஓட்டமாவடி, மட்டக்களப்பு.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: டெனி
இயற்பெயர்: விஜயபாலா ரவிச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: தியாவெட்டவான், ஓட்டமாவடி, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 05/10/1966
வீரச்சாவு: 15/05/1987
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு தியாவெட்டவானில் சிறிலங்கா சிறப்பு அதிரடிப்படையினரின் துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙