...

வீரப்பிறப்பு

09-11-1972

வீரச்சாவு

03-04-1994

கப்டன் பூவழகு (வினோத்)

வின்சன்அன்ரனி விஜித்குமார் 

திருகோணமலை

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பூவழகு (வினோத்)
இயற்பெயர்: வின்சன்அன்ரனி விஜித்குமார்
பால்: ஆண்
முகவரி: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 09/11/1972
வீரச்சாவு: 03/04/1994
நிகழ்வு: மணலாறுக்கோட்டத்தில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙