...

வீரப்பிறப்பு

17-10-1970

வீரச்சாவு

03-04-1994

கப்டன் அரசன் (லிங்கம்)

சின்னையா பாண்டியன் 

பரப்புகடந்தான், வட்டக்கண்டல், மன்னார்

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: அரசன் (லிங்கம்)
இயற்பெயர்: சின்னையா பாண்டியன்
பால்: ஆண்
முகவரி: பரப்புகடந்தான், வட்டக்கண்டல், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 17/10/1970
வீரச்சாவு: 03/04/1994
நிகழ்வு: மணலாறுக்கோட்டத்தில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙