...

வீரப்பிறப்பு

08-01-1976

வீரச்சாவு

03-04-1994

2ம் லெப்டினன்ட் சின்னமணி

வீரபுத்திரன் நடராஜா 

ஒட்டுசுட்டான், முத்தையன்கட்டு, முல்லைத்தீவு

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சின்னமணி
இயற்பெயர்: வீரபுத்திரன் நடராஜா
பால்: ஆண்
முகவரி: ஒட்டுசுட்டான், முத்தையன்கட்டு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 08/01/1976
வீரச்சாவு: 03/04/1994
நிகழ்வு: மணலாறுக்கோட்டத்தில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙