...

வீரப்பிறப்பு

17-10-1951

வீரச்சாவு

25-07-1983

வீரவேங்கை புறோக்கர்

சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன் 

அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புறோக்கர்
இயற்பெயர்: சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17/10/1951
வீரச்சாவு: 25/07/1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙