...

வீரப்பிறப்பு

28-12-1966

வீரச்சாவு

10-07-1987

வீரவேங்கை வேந்தன் (கிருபா)

தில்லையம்பலம் கிருபைராசா 

வல்வை, யாழ்ப்பாணம்.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் (கிருபா)
இயற்பெயர்: தில்லையம்பலம் கிருபைராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: வல்வை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28/12/1966
வீரச்சாவு: 10/07/1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் பொலிகண்டி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙