...

வீரப்பிறப்பு

00-00-0000

வீரச்சாவு

03-04-1985

வீரவேங்கை தவராசா

சீ.தவராசா 

புல்லுமலை, மட்டக்களப்பு.

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தவராசா
இயற்பெயர்: சீ.தவராசா
பால்: ஆண்
முகவரி: புல்லுமலை, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு:
வீரச்சாவு: 03/04/1985
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு புல்லுமலையில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையிரால் கைது செய்யப்பட்டு வருகையில் அதிரடிப்படையினரை இலக்கு வைத்து ஈரோஸ் அமைப்பினர் நடாத்திய குண்டுத் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙