...

வீரப்பிறப்பு

02-06-1977

வீரச்சாவு

03-04-1996

2ம் லெப்டினன்ட் வீமன் (கதிர்காமரூபன்)

அருளப்பு சுசிகரன் 

மந்துவில், முல்லைத்தீவு

நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வீமன் (கதிர்காமரூபன்)
இயற்பெயர்: அருளப்பு சுசிகரன்
பால்: ஆண்
முகவரி: மந்துவில், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 02/06/1977
வீரச்சாவு: 03/04/1996
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் சங்கரத்தையில் அமைந்திருந்த கோயிலில் படையினருடனான திடீர்மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙