...

வீரப்பிறப்பு

11-01-1974

வீரச்சாவு

17-06-1996

லெப்டினன்ட் ஈழப்பிரியன்

கந்தசாமி ஏகாம்பரநாதன் 

கிளிநொச்சி

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஈழப்பிரியன்
இயற்பெயர்: கந்தசாமி ஏகாம்பரநாதன்
பால்: ஆண்
முகவரி: கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 11/01/1974
வீரச்சாவு: 17/06/1996
நிகழ்வு: மணலாற்றில் படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙