...

வீரப்பிறப்பு

13-06-1972

வீரச்சாவு

15-05-1997

லெப்டினன்ட் மதியழகன்

ஜெயரட்ணம் சுதர்சன் 

பருத்தித்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மதியழகன்
இயற்பெயர்: ஜெயரட்ணம் சுதர்சன்
பால்: ஆண்
முகவரி: பருத்தித்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 13/06/1972
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா ஓமந்தையில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙