...

வீரப்பிறப்பு

30-06-1975

வீரச்சாவு

15-05-1997

லெப்.கேணல் ரத்தி

கிருஸ்ணபிள்ளை சுபாஜினி 

கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: ரத்தி
இயற்பெயர்: கிருஸ்ணபிள்ளை சுபாஜினி
பால்: பெண்
முகவரி: கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 30/06/1975
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா ஓமந்தையில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙