...

வீரப்பிறப்பு

01-01-1980

வீரச்சாவு

15-05-1997

வீரவேங்கை அகிலானந்தன்

வேலாயுதம் ரமேஸ் 

சங்கானை, யாழ்ப்பாணம்

நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அகிலானந்தன்
இயற்பெயர்: வேலாயுதம் ரமேஸ்
பால்: ஆண்
முகவரி: சங்கானை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 01/01/1980
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா ஓமந்தையில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙